Dünyada ac və yoxsul insanların olmasının, müharibələrin və xəstəliklərin olmasının səbəbkarı Allah Təala (c.c) yaxud da səmavi dinlər deyildir. Səbəbkar zalım insanlar və idarəedicilərdir. Eger Allah Teala (c.c)  yaratdığı qullarını heqiqeten de ac saxlamaq isteseydi, o zaman ağaclarda müxtelif meyveler, torpaqda çeşid-çeşid bitki ve terevezler, denizlerde balıq ve su mehsulları, quruda yaşayan ve qidalandığımız canlılar ve daha sayını bilmediyimiz minlerle ferqli nemetler xelq etmezdi.

Bəli, Allah Təala (c.c) yer üzündə bütün insanlara artıqlaması ilə çatacaq qədər müxtəlif nemətlər yaratmış və insanlara ağıl və iradə vermişdir ki, bu nemətlərdən rasional formada faydalansınlar. Lakin bir sıra zalım insanların qurduğu ədalətsiz idarəetmə və bölgü sisteminin nəticəsi olaraq insanların bir qismi həddən artıq varlı, digər qismi isə həddən artıq kasıbdır. Məs, Allah Təala (c.c) Afrika qitəsinə qızıl, platin, almaz, neft, qaz, dəmir, manqan, titan, xrom, fosfor, qrafit və s. zəngin nemətlər bəxş etmişdir. Amma Avropadakı müstəmləkəçi dövlətlər Afrika xalqlarının sərvətlərini əsrlər boyu istismar etmiş və Afrika xalqlarını kölə halına gətirmişlər. Digər tərəfdən hazırda əksəriyyət Afrika ölkələrindəki korrupsiayaya bulaşmış hakimiyyətlər bu ölkələrdəki xalqların səfalət içində yaşamasının əsas səbəblərindən biridir. Göründüyü kimi insanların öz əlləri ilə törətdikləri pis əməllərə görə Allahı yaxud dinləri günahlandırmaq ən böyük iftira və haqsızlıqdır.

10389014_247070578827297_2501279298190806561_n