IMG_7005.JPG

Quran ayələrində bildirildiyi kimi peyğəmbərlərin xüsusiyyətlərindən biri də onların kişi olmalarıdır. “Səndən əvvəl (peyğəmbər olaraq) göndərdiklərimiz şəhər xalqından özlərinə vəhy edər olduğumuz rical (kişi) adamlar idi. “(Yusuf 12/109; ayrıca bax ən/en-Nəhl 16/43; əl-Ənbiya 21/7.)

Qadınların peyğəmbər olaraq göndərilməməsinin əsl səbəbini, əlbəttə ki, Allah Təala (c.c) bilir, ancaq “Bunun hikməti nə ola bilər?” sualına belə cavab verilə bilər.

1. Peyğəmbərlik ağır bir yük və məşəqqətli vəzifədir. Qadın isə yaradılışı etibarıyla fiziki cəhətdən zəif və ruhən daha zərif olduğundan belə ağır və çətin bir işin öhdəsindən gələ bilməz. Çünki peyğəmbərlik davamlı bir şəkildə səbir və mübarizə etmək istər. İstisnasız olaraq bütün peyğəmbərlər haqq dini izah edərkən, müxtəlif bəlalara və çətinliklərə məruz qalmışlar. Hz.Adəmdən (a.s) başlamış Peyğəmbərizə (s.a.v) qədər əksəriyyət peyğəmbərlərə müxtəlif böhtan və təhqirlər edilmiş, bir çoxu işgəncələr görmüş; başda Hz. Zəkəriyya, Hz. Yəhya olmaq üzrə yüzlərlə elçi şəhid edilmişdir. Peyğəmbərlərin hamısı da bütün bu zülm və əziyyətlərə qarşı tam bir səbir və dözüm göstərmişlər. Cənabı Haqq belə çətin və ağır bir vəzifəni qadınlara yükləməmişdir.

2. Peyğəmbərlərin göndərildiyi cəmiyyətlərdə adətən insanların əksəriyyəti peyğəmbərlərə qarşı üsyan etmişlər. Peyğəmbərlər göndərildikləri qövmlərin bütpərəst rəis və kişiləri tərəfindən xeyli əziyyətə və müxtəlif fiziki və mənəvi təzyiqlərə məruz qalmışlar. Belə bir vəziyyətdə qadın cinsindən olan bir peyğəmbər üçün vəziyyət daha çətin olardı. Bundan başqa əvvəlki cəmiyyətlərin çoxunda qadının sözünə etibar edilməz və onların fikirlərinə dəyər verilməzdi. Qadınların fikirlərinə dəyər verilməsi Hz. Məhəmmədin (s.a.v) gəlişi ilə birlikdə tam olaraq oturmuşdur. (Məs, qadınlardan da beyət alınması vs.).

3. Ayrıca qadının bioloji quruluşunun digər istiqamətləri də bir maneədir. Çünki, peyğəmbərlik vəzifəsini ayda 15 gün aybaşıdan ötəri edə bilməyəcək, imamətə keçə bilməyəcək, orucunu tuta bilməyəcəkdi. Bir də lohusalık vəziyyəti var və hələ hamiləykən, işləri icra etməsi tamamilə çətinləşəcəkdi. Çünki uşağı qarınında və ya qucağında daşıyarkən, insanları idarə edəcək ordu komandiri olacaq; strategiya təsbitində olacaq və fiziki vəziyyətinin gərəyi, bütün boşluqlara baxmayaraq, ən qabaqda tapılması lazımlı olan bir insan qədər çevik olmalıdır.