Ateist: Mən öldükdən sonra dirilməyə inanmıram. Boş şeydir.

Necmi abi: Axı niyə inanmırsan?

Ateist: Məsələn, öldükdən sonra bədənim çürüyəcək və mənim molekullarım torpağa qarışacaq. Artıq mən bir torpaq olacam. Sonra mənim torpağımda otlar bitəcək və mənim atomlarım torpaqdan ota keçəcək. Sonra bir inək gəlib otlarımı yeyəcək və mənim atomlarım artıq inəkdə funksiya göstərməyə başlayacaq. Yəni ki, mən insandan torpağa, torpaqdan ota, otdan inəyə çevriləcəm və s.

Necmi abi: Doğru deyirsən. Amma bir de görək indi sənin neçə yaşın var?

Ateist: 25 yaşım var.

Necmi abi: Bəs 26 il əvvəl harda idin?

Ateist: Yoxuydum.

Necmi abi: Təbii ki, var idin. Amma xatırlamırsan. Çünki 26 il əvvəl sən bir ispanaq (ot) idin, bir inək idin, bir keçi idin. Sənin atan həmin ispanağı yedi, inək ətindən küftəni yedi, keçi ətindən qızartmanı yedi, beləcə sən atanın bədəninə keçib onun damarında bir spermaya çevrildin. Sonra sən atandan anana keçdin. Məsələn, anan da doşab yedi, şokolad yedi, Amerikadan gələn nescafe-ni içdi və sən də ananın bətnində dönüb oldun insan. Heç bunlardan xəbərin oldumu?
Gördünmü o qədər fərqli yerlərdən sənin molekullarını bir yerə toplayıb insan şəkilnə salan Allah vaxtı gələndə əlbəttə ki, yenidən toplar və səni yenidən yaradar. Bir işi birinci dəfə etmək mi daha çətindir yoxsa ikinci dəfə etmək mi?

Ateist: Təbii ki, birinci dəfə.

Necmi abi: Birinci dəfə səni yaradan Allah ikinci dəfə daha asan yaradar. Onun üçün hər şey asandır.

Advertisements