Gəlin bir az düşünək…

Ərəbistan çöllərində oxumağı, yazmağı bilməyən bir insan çıxır. Ömrü boyunca ticarətlə məşğul olmuş, kiçik ikən yetim qalmış, heç bir kitabxanası, laboratoriyası olmayan bir səhra diyarında yaşamış və 40 yaşında özünə peyğəmbərlik gəldiyini elan etmişdir. O günə qədər tək xüsusiyyəti etibarlı və doğru sözlü olmasıdır. Başqa hər hansı bir xüsusiyyəti ilə tanınmamışdır. Ancaq birdən-birə necə olursa bu insanda, 40 yaşına qədər heç olmayan xüsusiyyətlər meydan çıxır.

Bir anda ömürünü şairliyə həsr etmiş insanları heyrətə salan və şairlikdə zirvələr fəth etmiş insanları aciz buraxacaq poetik ifadələr söyləməyə başlayır.

Bir anda, ömürünü sehrə həsr etmiş cadugərlərə göstərdiyi möcüzələrlə “bu bir cadugər ola bilməz” dedirdir.

Bir anda ömürünü dövlət rəhbərliyinə, siyasətə həsr etmiş insanların bacarıqlarının fövqünə çıxaraq dövləti idarə edəcək hala gəlir.

Bir anda ömürünü orduya, döyüş texnikalarına verən komandirləri, döyüşlərdə məğlub edəcək döyüş texnikaları düşünə biləcək səviyyəyə çatır və ordu idarə edir, Bədirdə 313 nəfər orduyla 1000 nəfərlik ordunu, Əhzabda 2000 nəfərlik ordu ilə 24000 nəfərlik ordunu, Təbükdə 30000 nəfərlik ordu ilə 100000 nəfərlik ordunu darmadağın edir.

Bir anda, yalnız dövrün tarix məlumatında irəli getmiş bir neçə alimin belə bildiyi şeyləri onlardan öyrənməməsinə baxmayaraq belə bilir, tarixi yaşamış kimi izah edir.

Bir anda, yəhudi, xristian, atəşə tapınan, bütə tapınan və inanclarıyla böyük nüfuz qurmuş güc sahibi insanların nüfuzlarını əllərindən ala biləcək gücə, ağla çatır.

Bir anda yəhudilik, xristianlıq, bütpərəstlik kimi dinlərə baş tutub, bu qədər dünyaya yayılmış güclü inancları və o inanclardan olan insanların inanclarınına qalib gələ bilir.

Bir anda, sanki oxuma bilirmiş və 40 yaşına qədər elm öyrənmiş kimi elm və mədəniyyət sahibi hər insanı öz safına çəkə bilir.

Bir anda, cahiliyyə adətləriylə insanlıqdan çıxmış, gözəllik, düzgünlük, yaxşılıq, insanlıq nədir bilməyən on minlərlə insanı mələk səviyyəsinə gətirir və sonunda gətirdiyi təlimləri təqdim edir. Üstəlik yalnız dövrünün deyil, özündən sonra 14 əsr boyunca gəlmiş insanların həyatlarına, söylədiyi əxlaq qaydalarıyla sevgi, güvən, xoşgörüş, ədalət mühiti təmin etdirir.

Bir anda, əsrlər boyunca böyük dövlətləri ədalət içərisində yaşada biləcək və varlığını davam etdirmələrini təmin edəcək qaydalar ortaya qoyur.

DİQQƏT ET. Bu insan 40 yaşına qədər insanların dilində yalnız doğru sözlü olaraq tanınan bir insan idi. 40 yaşında bir anda bu insana nə oldu ki, bu və daha saya bilmədiyimiz minlərləsini edə biləcək vəziyyətə gəldi?

Bunu edən bir insandırmı yoxsa bunları ona (s.a.v) etdirən Sonsuz güc və qüdrət sahibi, elm sahibi bir YARADANmı etdirmişdir?

Məntiqli düşünmək çoxda çətin deyil…

Advertisements