Sualla əlaqədar diqqət yetirməmiz lazım olan iki əsas məqam vardır.

— Birincisi peyğəmbərimiz başqa bir yerə göndərilsəydi, yenə eyni sual soruşulacaqdı.

— İkinci məsələ isə bu problemin cavabını verə bilməzsək belə, buradan din əleyhinə heç bir nəticə çıxmayacağıdır. Çünki peyğəmbərimizin ərəb yarımadasına endirilməsi və bunun səbəblərini bilməməmizdən din əleyhinə bir nəticə çıxarmaq mümkün deyil.

Cavaba gəldikdə isə:

1) İlk diqqət çəkən nöqtə Ərəb yarımadasının, İslam dinin yayılması üçün uyğun olan mövqesidir. Üç qitəyə yaxındır və dövrün mədəniyyət mərkəzləri ilə təmas halındadır.

2) İkinci bir nöqtə Avropada əhli kitab dini Xristianlıq hakimkən, Ərəb yarımadası və ətrafında bütpərəstlik hakim idi. Hətta bizə gələn məlumatlar doğrudursa bütpərəstlik yanında, bu bölgələrdə böyük bir əxlaqi çöküntü vardı. Ərəb yarımadası və ətrafının peyğəmbərə daha çox ehtiyacı vardı.

3) İslam həqiqətən çox sürətli yayılan bir dindir. Şübhə yox ki bu sürətli yayılmanın arxasında, endiyi bölgə və zaman açar rol oynamaqdadır. Başqa sözlə Ərəb yarımadasının seçilməsinin səbəblərindən biri də bu ola bilər. Allah, İslamın ən sürətli Ərəb yarımadasından yayılacağını görüb peyğəmbərimizi oraya göndərmiş ola bilər.

4) Peyğəmbərimizi cəmiyyətin qəbul edib, onun safına keçməsi çox əhəmiyyətli idi. Bu Ərəb cəmiyyətində reallaşmışdır. Ancaq başqa cəmiyyətlərdə reallaşacağını zəmanət edə bilmərik. Avropada çıxsaydı məsələn bəlkə də peyğəmbərimiz iddialarından ötəri diri-diri yandırılacaqdı.

5) Ərəb yarımadasının seçilməsinin hikmətlərindən biri bu ola bilər. Yenə vəhyin qorunması baxımından, Peyğəmbərimizin endiyi cəmiyyətin oxuma yazma bilməsi lazım idi, Afrika ya da Avstraliyaya ensəydi oralarda yazı olmamasından ötəri vəhy təhlükəyə girərdi. Yenə Avstraliya ya da Afrikadan dinin qərbə yayılmasının nə qədər güc ola biləcəyini asanca təxmin edə bilərsiniz. Ərəb yarımadasının seçilməsi bu bucaqlardan çox əhəmiyyətlidir.

Biraz fikirləşsək Ərəb yarımadasının seçilməsinin başqa hikmətlərini də tapa bilərik. Ancaq burada bəhs etdiyimiz hikmətlər üstünə belə baş yorsaq, Ərəb yarımadasının müxtəlif aspektlərdən doğru bir seçim olduğuna qənaət gətirə bilərik. Belə doğru bir seçimi şübhəsiz ancaq zaman və məkan üstü müdrik bir varlıq edə bilərdi. (1)

Mənbə:

1. https://www.facebook.com/kuranarastirmalarigrubu

Advertisements