Çünki bu bölgə, yəni orta-şərq sivilizasiyanın beşiyi olmuşdur. İnsanlığın böyük hissəsi bu bölgələrdə yaşamışdır. Onsuzda o dövrdə dünya üzərində insanların sayı 170-200 milyondan çox deyildi və bu 170-200 milyonun çox hissəsi orta şərq bölgələrində yaşıyırdılar.

Eramızdan əvvəlki illərdə yaşayan insanların sayı barədə aşağıdakı statistikaya baxaq:
e.ə 10000 1 milyon insan
e.ə 8000 5 milyon insan
e.ə 6500 5 milyon insan
e.ə 5000 5 milyon insan
e.ə 4000 7 milyon insan
e.ə 3000 14 milyon insan
e.ə 2000 27 milyon insan
e.ə 1000 50 milyon insan
e.ə 500 100 milyon insan
e.ə 400 162 milyon insan
e.ə 200 150 milyon insan
eramızın 1-ci əsri 170-200 milyon insan

1.png

Mənbə (1) :https://www.census.gov/population/international/data/worldpop/table_history.php

Yəni ki, eramızdan öncə dünya üzərindəki əhali sayısı elə də çox olmayıb. Eyni zamanda dünya üzərində əhalinin böyük qisminin bu bölgələrdə yaşaması, bu bölgələrə daha çox peyğəmbər göndərilməsinin əsas səbəblərindən biridir.Sonradan İnsanlığın sayı artınca digər bölgədəki insanların sayıda artıb.Buna görədə tarixin ən qədim və böyük mədəniyyətə sahib şəhərləri bu bölgələrdə mövcud olmuşdur. Bu baxımdanda bu bölgələrə daha çox peyğəmbər göndərilmişdir.

Qədim dövrlərdə insanların böyük əksəriyyətinin orta-şərqdə yaşaması barədə tarixi-arxeoloji dəlillər mövcuddur:
1) Ən qədim böyük və əzəmətli şəhərlərin bu bölgədə yerləşməsi
2) Əkinçiliyə keçidin ilk dəfə bu bölgədə olması

Tarixçilər Tertius Chandler, Gerald Fox, və George Modelski insanlıq tarixinin gördüyü ən böyük 16 şəhəri seçmişdir.Bu 16 şəhərdən 7-si miladdan öncəyə aiddir.Və biz burada eramızdan öncəki şəhərlərə baxacağıq.Çünki müxaliflərin “peyğəmbərlərin çoxu niyə orta şərqdəndi?” deyə ünvanlandıqları sualdakı peyğəmbərlərin böyük əksəriyyəti eramızdan öncə yaşamışdır. İstisna olaraq Hz İsa 1-ci əsrdə, Hz Muhammed isə 7-ci əsrdə yaşamışdır.

Tertius Chandler, Gerald Fox, ve George Modelskinin miladdan öncə mövcud olmuş 7 ən böyük şəhərdən 6-sı orta şərqdə yalnız 1-i Çində yerləşmişdir. (2)

Bu 7 şəhər aşağıdakılardır:
1) Fələstinin qərbində yerləşən miladdan öncə 7000-2000 –ci illər arasında mövcud olmuş “Eriha” şəhəri
2) Miladdan öncə 3500 -2000 ci illərində mövcud olmuş Şumerlərin “Uruk” şəhəri
3) Miladdan öncə 2500-cü illərdə mövcud olmuş Mesopotimayın mərkəzində yerləşən “Mari” şəhəri
4) Miladdan öncə 2100-cü illərdə mövcud olmuş Bəsrə körfəzi yaxınlığındakı “Ur” şəhəri
5) Miladdan öncə 1300-cü illərdə mövcud olmuş Çində “Yinxu” şəhəri
6) Milladdan öncə 700-cü illərdə mövcud olmuş “Babil” şəhəri
7) Milladdan öncə 300-cü illərdə mövcud olmuş Tunisin yaxınlığında yerləşən “Karfagen”

Miladdan öncəyə aid dünyada mövcud olmuş 7 ən böyük şəhərdən 6-sının orta-şərqdə olması bu bölgədə yaşayan əhalinin digər bölgələrdə yaşayan əhalidən qat –qat çox olduğunu göstərir.

Eyni zamanda bildiyimiz kimi Miladdan əvvəl on minli illərdə insanlıq tarixindəki ən əhəmiyyətli anlardan  biri olan əkinçiliyə keçişlə birlikdə əhali sahəsində bir inqilab yaşanmışdır. İnsanlıq tarixində böyük bir inqilab olan à Taxıl istehsalı və heyvanların əhilləşdirilməsi və əhalinin oturaq həyata keçməsi əkinçiliklə baş vermişdir.Əkinçiliyə ilk olaraq orta şərqdə “Bərəkətli Hilalda” keçilmişdir (3). Bu isə qədim dövrlədə bu bölgənin əhalisinin sayının çox olmasını göstəricisidir.

Eyni zamanda əhalinin artımında çox mühüm rol oynayan əkinçiliyə keçid inqilibadı məhz bu orta-şərq bölgəsində “Bərəkətli Hilal” adlanan yerdə baş vermişdir.

Lakin bununla belə bəzi ayələrdə digər bölgələrə göndərilmiş peyğəmbərlərədə işarə vardır.
1. And olsun əncirə və zeytuna!
2. And olsun Sinay dağına!
3. And olsun bu təhlükəsiz şəhərə (Məkkəyə)!

Burada Əncir və Zeytundan qəsd peyğəmbərlərin vəhy aldıqları yerlər nəzərdə tutulur.
Bəzi bu iki kəlmə “əncir” və “zeytun” meyvələri şəklində anlaşılmışdır. Lakin ayələrin bir-biri ilə bağının olduğunu nəzərə alaraq sözü gedən kəlmələri meyvə olaraq deyil, bölgə şəklində anlamaq daha doğru olar. Çünki ardınca gələn digər 2 ayədə məhz iki bölgənin adı zikr olunur. Meyvə və bölgə arasında bir bağ qurmaq mümkün olmadığına görə bunların da bir bölgə olduğu qənaəti daha güclüdü.

.
Quranda keçən ayələrdən məlum olduğu kimi, Sina dağı Hz Musanın, təhlükəsiz yer olan Məkkə isə Hz Muhammedin vəhy aldıqları yerlərdir. Zeytun dağı, zeytun və ya zeytun ağacı: Hz. İsanın vəhy aldığı mübarək və müqəddəs qılınmış bölgəni simvollaşdırır.

Lakin ayədə keçən “Əncir” dən qəsdin hansı peyğəmbərin vəhy aldığı yer barədə ixtilaflar vardır (4). Lakin bunnan qəsdin budda-nın vəhy aldığı əncir ağacının olması fikirli daha qənaətbəxşdir.Buddist inancına görə; Siddhartha Gautamanın bir əncir ağacının altında oyanmış, yaşamış və beləcə Buda (oyanmış) olmuşdur. Bu səbəblə əncir (Bodhi) ağacı, o gündən bəri Budist sənətində bir simvol olaraq istifadə edilməkdədir. Əncir ağaclarına Budist məbədlərində və cədvəllərində tez-tez yer verilmişdir. (5)

Bu baxımnan Budda-da peyğəmbər ola bilər.Lakin buddanın gətirdiyi mesajı sonradan təhrif olub şirk dininə çevrilə bilər.Necəki xristianlar Hz İsanın gətirdiyi ilahi mesajı təhrif etdilər.Buddanın gətirdiyi mesaj təhrif olmasına baxmayaraq onun adına əsrlər sonra Tripitika kimi uydurma kitablar yazılsada buddist inancında bəzi şeylər az bir şəkildə təhrifə uğramadan bizim dövrümüzə çata bilər. Məsələn buddizmdə öldürmək, oğurluq etmək, zina etmək, yalan danışmaq, içki içmək qadağan edilmişdir.

Qısaca demək olarsa Buddanın Çinə göndərilmiş bir peyğəmbər ola bilər.Hal hazır ki, buddist inancın şirklə dolu olması buddanın gətirdiyi mesajın təhrif olduğunu göstərir. Tin surəsi 1-ci ayəsində peyğəmbərlərin vəhy aldıqları yer olaraq bildirilən “Əncir” ağacının buddanın vəhy aldığı yer olması fikiri daha güclüdü.

NƏTİCƏ:
1 Qurana əsasən bütün millətlərə elçilər göndərilmişdir.Mövcud arxeoloji dəlillər bunu sübut edir.
2 Quranda adı keçən peyğəmbərlərin çoxunun orta-şərqdən çıxmasının əsas səbəbi bu bölgələrdə dünya üzərindəki əhalisinin böyük hissəsinin yaşaması, iri şəhərlərin və sivilizasiyaların burda yerləşməsi
3 Qurani Kərimdə Çinə göndərilən peyğəmbərlərə dair işarənin olması

Mənbələr:

1.https://www.census.gov/population/international/data/worldpop/table_history.php

2. –http://www.thejournal.ie/greatest-cities-ever-774141-Feb2013/#slide-slideshow7

http://books.google.az/books?id=cXuCjDbxC1YC&pg=PA26&dq&hl=en&redir_esc=y#v=onepage&q&f=true

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_largest_cities_throughout_history

http://onedio.com/haber/insanlik-tarihinin-gordugu-en-buyuk-16-sehir-69505

http://www.sabah.com.tr/fotohaber/turizm/dunyanin-en-eski-sehirleri?albumId=55342&tc=54&page=4

3. http://en.wikipedia.org/wiki/Fertile_Crescent
http://www.acikders.org.tr/pluginfile.php/4145/mod_resource/content/1/TUBA2.pdf

4. http://www.islamquest.net/az/archive/question/fa20021

5. http://tr.wikipedia.org/wiki/Bodhi_ağacı