Ateistlərin əxlaq haqqında iddiasına elə məşhur ateist filosof Nitşenin sözləri ilə cavab verməyə başlayaq:

Göründüyü kimi hətta Nitşe belə əxlaqın varlığının əsas şərti kimi Allahın varlığını götürür.

Bir ateistin Hz Adəm və Hz Həvvanın övladlarının çoxalmasına əxlaqsızlıq (insest) deyib lağ etməsi əslində ateizmin özü baxımından çox gülünc və məntiqsizdir. Niyə?
Çünki bunu deyən ateist əvvəla bilməlidir ki, bir şeyə “əxlaqsızlıq” deyə bilməsi üçün gərək əvvəlcədən müəyyən edilmiş təməl əxlaq qaydalarına malik olmalıdır. Amma məsələ ondadır ki, ateizmdə əxlaq normalarını təyin edən konkret hökm və qaydalar yoxdur. Ateizmdə əxlaqın heç bir təməli yoxdur. Ateizm insanlara nəyin əxlaqlı-əxlaqsız olduğunu deməz. Hər bir ateistin öz istəklərinə görə doğru saydığı şəxsi “azad əxlaq” düşüncəsi var. Məsələn, ateist fizik Krauss kimi insestə normal baxan çoxlu ateistlərin olması mümkündür. Və yaxud daun sindromlu uşaqların ana bətnində ikən öldürülməsini (abort) normal sayan ateist bioloq Dokinz kimi bir çox ateistlərin də olması təbiidir. Və ya pornoqrafiyanın çox faydalı olduğunu və hətta məktəblərdə uşaqlara tədris olunmasının vacibliyini deyən ateist alim Cəlal Şengör kimi düşünən çoxlu ateistlərin olması da mümkündür. Göründüyü kimi ateizm özlüyündə hər hansı əxlaqi çərçivələr müəyyən etmir və insesti, körpə ölümünü, pornoqrafiyanı və s. bir əxlaqsızlıq kimi görmür və ya qadağan etmir.

Cəmiyyətdəki əxlaq qaydalarını din müəyyən edir, elm və ateizm yox. Ateizm və elm nəyin əxlaqlı-əxlaqsız olduğunu deməzlər. Məsələn, din zinanı əxlaqsızlıq adlandırdığı üçün bir ateist zinaya əxlaqsızlıq deyə bilməz. Çünki ateizm zinanın əxlaqsızlıq olduğunu deməz.

İnsestin əxlaqsızlıq olduğunu deyən dindir, ateizm yox. Ateizm insesti qadağan etməz. Elm isə insestin tibbi baxımdan zərərini deyə bilər, amma insestin əxlaqsızlıq olduğunu deməz. Məsələn, elm deyə bilər ki, ailə üzvləri arası evlilik gelecek nesiller arasında bezi genetik xestelikleri güclendire biler. Yeni ki, elm deyir ki, bunun tibbi cehetden zərəri var. Vessalam. Amma elm insestin niye exlaqsızlıq olduğunu açıqlaya bilmez. Zərərli olmaq hələ əxlaqsızlıq  olmaq demək deyil. Elm siqaret çekmeyin de zererli olduğunu deyir. İndi bu o demekdir ki, siqaret çekmek exlaqsızlıqdır? Xeyr. Elmin exlaq mövzusunda deyəcəyi bir söz yoxdur. Elm bununla məşğul olmur.

“1930-cu ildə BBC-nin yayımladığı elm-din müzakirələrinə bir neçə tanınmış elm və din xadimləri qatılmışdır. Müzakirələrin əsas hədəfi elm və dinin sərhədlərini müəyyən etməkdən ibarət olmuşdur. Hər iki tərəfdən çox maraqlı fikirlər səslənmişdir. Müzakirələrdə ən çox diqqətimi çəkən “Elm yetərsizdir. Çünki insan dəyərlərlə yaşayır. Elmin dəyər yaratmaq imkanı yoxdur.” sözüdür. Mən də (Rassel) bunun doğru olduğunu düşünürəm. Elmin dəyərlər mövzusunda söyləyə biləcəyi heç bir sözü yoxdur. Sevmək və nifrətdən hansı daha yaxşıdır. Pislik və ya yaxşılıqdan hansı daha üstündür. Elm bəlli hadisələri araşdırır, amma onlara universal qiymət vermək imkanında deyildir. Ayrı-ayrı hissələrdən ümumi anlayış və dəyərlər yaratmaq yalnız fəlsəfə və dinin işidir. Elm davranışlarımızı yaxşılıq və pislik başlığı altında kateqorizə edə bilməz”. (Bertrand Rassel, Elm və Din əsəri).

Rasseldən fərqli olaraq biz elmin nəinki dəyər yarada bilməyəcəyini, əksinə dəyərləri məhv edəcəyini düşünürük. Elmin davranışlara hormonlarla qiymət verməsini nəzərə alaraq insanda xoş təəssürat yaradan işlər yaxşı, əksinə onu üzən, ona əzab və gərginlik yaşadan işlər isə pisdir. Deməli zorlayan, xəyanət edən, öldürməkdən həzz alan seriyalı qatillər, oğurluq pullarla xoşbəxt yaşayan, əzablı ömür sürdüyü üçün övladlarını tərk edən və zəngin bir şəxslə hüzurlu günlər keçirən ananın etdiyi gözəl, tam əksinə zorlamasın və ya xəyanət etməsin deyə cinsi hisslərini boğan, bir ömür xəstə olan doğmasına baxaraq əzablara qatlaşan, oğurluq fürsətindən istifadə etmədiyi üçün bir ömür sıxıntılı yaşayan şəxsin etdikləri pisdir. Çünki birinci şəxslərdə xoşbəxtlik hormonları, ikincilərdə isə stress və əzab hormonları yüksəkdir. Birincilərdə beynin həzz mərkəzləri, ikincilərdə əzab mərkəzləri aktivdir. Deməli elm onların neyrobioloji hallarını nəzərə alıb birincilərə doğru, ikincilərə yanlış deyəcək.

Təbiətə gəldikdə ise tebietde heyvanlar arasında da insest münasibetlerinin olduğu her kese melumdur. Yeni ki, təbiət  üçün insest normal haldır. Təbiət  qanunları bize insesti qadağan etmez.

Başqa sözle, ateistlər insestin niyə əxlaqsızlıq olduğunu sırf təbiət qanunlarına, ateizmə yaxud elmi metodlara əsaslanıb izah edə bilməzlər. Bir ateist insestə yalnız ona görə əxlaqsızlıq deyə bilər ki, çünki dindar cəmiyyətdə və ya ailədə böyüyüb və dinin buyurduğu müəyyən hökmlər artıq uşaqlıqdan onun şüur altına oturub. Amma bunun ateizmlə heç bir əlaqəsi yoxdur.

Hz Adəm və Hz Həvvanın övladlarının çoxalmasına insest deyib lağ edən ateistlər unudarlar ki, özlərinin inandıqları təkamül nəzəriyyəsinə görə məməli heyvanların (primatlar) insestindən törəyiblər.

Ateistlerin özlerinin qebul etdikleri tekamül nezeriyyesine göre insanın ilk ecdadları olan qedim primatlar memeli heyvanlar idi. Bes artım zamanı hemin memeli heyvanlar arasında exlaq qaydalarına riayet olunurdumu? Elbette ki, yox.

Çünki heyvanlar aleminde exlaq standartlarını formalaşdıracaq her hansı mexanizm yoxdur. Ona göre de milyon iller evvel yaşamış primatların cütleşmesi zamanı bizim indi qebul etdiyimiz exlaq qaydalarına riayet olunmasına inanmaq abdurddur. Əxlaq qaydaları olmadığı üçün təkamül nəzəriyyəsinə görə həmin memeli heyvanların cütleşmesi prosesinde bacı-qardaş, ana-oğul yaxud ata-qız kimi münasibetlerin olması tebiidir ve mümkündür.

Demeli, ateistler Hz. Ademin (a.s) övladlarını guya exlaqsızlıqda ittiham etseler de, eslinde özlərinin iddia etdikləri primat ecdadlarının bacı-qardaş, ata-qız yaxud ana-oğul münasibetlerinden törediyinə inanırlar.

İslami cəhətdən məsələyə yanaşsaq, şəriət qaydaları ilahi hökmə bağlıdır. Yəni ki, Allahın nazil etdiyi bəzi hökmlər zamana və şəraitə görə dəyişə bilər. Məs, İslama görə donuz əti yemək haramdır, amma məcburiyyət olduqda zəruri halda acından ölməmək üçün donuz əti yeyilə bilər. Yəni ki, belə şəraitə görə donuz ətinin yeyilməsi müvəqqəti olaraq halal sayılır. Hz.Adəm və Hz Həvvanın da övladlarının evliliyi bunun kimidir.

Yəni ki, ilk insanların artımında Allah Təala buna müvəqqəti icazə vermiş, sonradan ilahi hökmlər göndərərək  qadağan etmişdir. Allahın dini bizə bacı-qardaş evliliyini qadağan etdiyi üçün biz bunu haram sayırıq.

Amma sadəcə elmi metod və qanunlara əsaslanıb insestin niyə əxlaqsızlıq olduğunu heç kəs sübut edə bilməz. Çünki elmin funksiyası təbiət qanunlarını öyrənməkdir. Elm əxlaq qaydalarını, nəyin əxlaqlı-əxlaqsız olduğunu təyin etmir.

Bu məsələ elmin araşdırma sferası xaricindədir.

Hətta qatı təkamülçü bioloq Richard Dawkins də özünün “Şeytanın keşişi” (Devil’s chaplain) kitabında elmin etika (əxlaq) mövzusunu izah etmək gücündə olmadığını belə etiraf edir: “Elmin nəyin etik (əxlaqi) olduğuna qərar verə biləcəyi metodları yoxdur. Bu həm fərdlər, həm də cəmiyyət üçün belədir” (Richard Dawkins, Devil’s chaplain, page 34).