Allah Təala belə buyurur:
(17 – İSRÂ) الإسراء / 31- Yoxsulluq qorxusundan uşaqlarınızı öldürməyin. Axı onların da, sizin də ruzinizi Biz veririk. Onları öldürmək, həqiqətən də, böyük günahdır.

Adətən, ateistlər bu ayəni göstərib soruşurlar ki, əgər Allah hamıya ruzi verirsə, niyə dünyada ac insanlar var?

CAVAB:

Burda əsas problem ondadır ki, bu sualı verən ateistlər Allahın ruzi verməsini sanki “göydən sehrli süfrənin enməsi” kimi təsəvvür edirlər. Bu düşüncə tərzi çox səhvdir.

Bəs Allahın insanlara ruzi verməsi nədir?

Məsələn, Allah Təala Azərbaycan məmləkətinə neft, təbii qaz, qızıl və s. yeraltı və yerüstü təbii resurslar verib ki, insanlar öz ağılları ilə bunlardan səmərəli istifadə edib faydalansınlar, firavan yaşasınlar, ac qalmasınlar. Allahın insanlara verdiyi ruzi bax budur.

Amma ölkədə hazırkı rüşvətxor hökumət və məmurlar neft-qaz satışından gəlirləri israf edir, talayır və düzgün iqtisadi-siyasi idarəçilik sistemi yoxdur. Nəticədə xalq kasıb yaşayır. Lakin Norveç hökuməti ağlını işlədib neft-qazdan gələn pulları səmərəli istifadə edir və xalqı zəngin yaşayır. Fərqi görürsünüzmü?

Başqa bir misal.

Yaponiya ve C. Koreya tebii resurslardan demək olar ki, məhrum ölkelerdir. Üstəlik Yaponiyada tez-tez zəlzələlər olur. Bəs onlar niyə ac və yoxsul deyillər? Bəs niyə bu qədər yüksək tərəqqi ediblər?

Bəlkə Allah gəlib onlara necə avtomobil, telefon, komputer, və robotlar düzeltmeyin sirrini öyredib?

Bəlkə bu gün onların sahib olduqları mütərəqqi texnoloji vasitələri Allah göydən sehrli zənbildə hazır endirib?

Yaxud C.Koreya və Yaponiyadan fərqli olaraq Azərbaycanın bu qeder nefti-qazı, qızılı var, bes niye insanların çoxu kasıb veziyyetde yaşayır?

Demək ki, əsas səbəb Allahın verdiyi maddi (neft, qaz, qızıl, gümüş və s) və qeyri-maddi (ağıl, düşüncə, iradə) nemətlərdən necə istifadə etmək məsələsidir. Deməli, əsas səbəb iqtisadi-siyasi və sosial siyasetin nece qurulması və tətbiqi meselesidir.

Məsələn, Afrika qitəsi dörd bir tərəfdən okeanla əhatə olunub.

Əgər Afrikadakı rəhbərlər Allahın onlara verdiyi təbii resurslardan səmərəli istifadə etsəydilər, öz iqdisadiyyatlarını inkişaf etdirərdilər, kənd təsərrüfatı və sənaye komplekslərini qurardılar, Avropada olduğu kimi sutəmizləyici texnologiyaları inkşaf elətdirib okeandan su kanalları çəkərdilər və s.

Qısacası, müharibe, aclıq, xestelik ve s. kimi hadiselerin esas sebebkarı insanlardır. Qeyd etdiyimiz kimi Allah Teala (c.c) dünyada her kese artıqlaması ile bes edecek qeder çoxlu ruziler, tebii resurslar yaratmış ve bunları axtarıb tapmaq, doğru şekilde istifade ve teqsim etmek mesuliyyetini insanların düşünce, irade ve ixtiyarına buraxmışdır. Çünki Allah (c.c) insana ağıl ve azad irade nemeti bexş etmekle onu diger mexluqatdan çox-çox daha şerefli ve üstün etmişdir. Lakin insanların qurduğu edaletsiz idareetme sistemleri neticesinde bezileri çox varlı, bezileri çox kasıb yaşayır, cemiyyetde resurslar düzgün bölüşdürülmür. Eger istenilen cemiyyetde tebii resursların adil idareetme ve bölgü sistemi mövcud olsaydı, çetin ki, yer üzünde aclıqdan eziyyet çeken insanlar tapılardı. Afrikada ve başqa bölgelerde insanların aclıq çekmesinin sebebi Allah (c.c) yox, zalım ve tamahkar insanların qurduğu edaletsiz ve istismarçı prinsiplere dayanan idareetme-bölgü sistemidir. Buna göre de cemiyyetde hedden artıq varlı ve hedden artıq yoxsul ehali qrupları formalaşır.

Allah (c.c) öz kitabında zenginleri acları doyurmağa, sedeqe vermeye, Allah yolunda dünya malını xerclemeye teşviq edir. Eger zengin insanlar xesislik edib bunu etmirse, Allahı nece günahlandırmaq olar?

Quranda Allah Təala buyurur:

(90 – BELED) البلد / 12- Sən nə bilirsən ki, sərt yoxuş nədir?

(90 – BELED) البلد / 13- O, bir kölə azad etməkdir

(90 – BELED) البلد / 14- və ya aclıq günündə möhtaca yemək verməkdir

(90 – BELED) البلد / 15- qohumluq əlaqəsi çatan bir yetimə,

(90 – BELED) البلد / 16- yaxud aclıqdan yerə uzanmış kasıba!

Nəticə:

Beləliklə, Afrika ölkələri sahib olduqları neft-qaz, almaz, uran və s. zəngin nemətlərdən gələn gəlirlər əsasında öz sənaye və kənd təsərrüfatlarını, bütövlükdə iqtisadiyyatlarını inkşaf etdirib bölgəyə kifayət qədər su boruları çəkə bilərdilər. Suvarmaçılq sistemini genişləndirə bilərdilər. Bununla da aclıq və susuzluq problemi çoxdan həll olunardı.

Demək ki, insanları acından öldürən Allah deyil, Allahın yaratdığı nemətləri ədalətsiz şəkildə mənimsəyən zalım və tamahkar rəhbərlərdir. Əgər Allah insanları ac saxlamaq istəsəydi, ağaclarda çeşid-çeşid meyvələr, dənizlərdə çeşid-çeşid balıqlar və dəniz məhsulları, torpaqda növ-növ tərəvəzlər və başqa nemətlər yaratmazdı. Halbuki Allah Təala (c.c) ər-Rəzzaq isminin yer üzündə təcəllisi olaraq dünyada hər kəsi artıqlamasıyla doyuracaq qədər çeşid-çeşid nemətlər yaradıb. Lakin bir çox tamahkar idarəedicilərin acgözlüyü, rüşvətxorluğu, mövcud siyasi-iqtisadi sistemlərin istismarçı xüsusiyyətləri, qida istehlakındakı ifrat israfçılıqlar, qeyri-ekvivalent resurs bölgüsü  səbəbindən bu gün müxtəlif Afrika və Asiya ölkələrində hələ də aclıq və səfalət hökm sürür.
Cahil ateistlər isə bu kimi həqiqətlərə göz yumaraq günahkar kimi yalnız Allahı görürlər.